علی اکبر شمس

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1 
محمد باقر رئیسی

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1

شرح وظایف:

نظارت بر اجرای پروژه های طرحهای مرتعداری دارای کتابچه طرح مصوب و سند قرارداد اجرای طرح مرتعداری
دریافت مدارک مثبته لازم و کافی جهت انتقال حقوق مرتعداری در عرصه های دارای پروانه مرتعداری و طرح مرتعداری
اجرای مفاد دستورالعمل ممیزی جاریه مراتع کشور، ابلاغی از سازمان متبوع
بهنگام سازی روند وضعیت مرتعداری افراد ذیحق و به روز رسانی اطلاعات مربوطه در جهت نظارت و مدیریت صحیح و کارآمد در مراتع
اجرای مفاد پروانه های مرتعداری صادره، مطابق دستورالعمل ممیزی جاریه مراتع کشور 
بازدید : 240
16 مهر 1394 ساعت 09:54 ق.ظ