محمد باقر رئیسی

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1
علی اکبر شمس

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1

شرح وظایف:

دریافت درخواست متقاضیان برداشت محصولات فرعی مرتع
بررسی سوابق بهره برداران
بررسی شرایط مرتع برای برداشت محصولات فرعی
صدور مجوز برداشت محصولات فرعی مرتع
نظارت بر برداشت محصولات

پیگیری درخواستهای متقاضیان  حقیقی و حقوقی درخصوص اجرای طرح کشت گیاهان دارویی سازگار با شرایط اقلیمی و ادافیکی منطقه مطابق ضوابط


 
بازدید : 200
16 مهر 1394 ساعت 09:47 ق.ظ