علی اکبر شمس

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1

  
محمد باقر رئیسی

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 1

شرح وظایف:

نظارت بر پروژه های مصوب جنگل کاری با بذور گونه های سازگار با شرایط اقلیمی و ادافیکی منطقه
توسعه فضای سبز در قالب اجرای طرح نهضت سبز شامل توزیع نهال بین متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی مطابق ضوابط
مراقبت و نگهداری جنگلکاریهای سالهای گذشته
پیگیری درخواستهای متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی درخصوص اجرای طرح طوبی بند الف و زراعت چوب مطابق ضوابط


 
بازدید : 200
16 مهر 1394 ساعت 09:40 ق.ظ