عبدا... بهرامی

تلفن تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 3

شرح وظایف:

نظارت بر محور فضای سبز اصفهان- شهرضا و پارک جنگلی امین آباد
تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسهای مربوطه.
استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه .
بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .
گزینش وانتخاب کالای مرغوب واستاندارد برای خریداری .
تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .
فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به اداره.
تحویل اجناس خریداری شده به انبار اداره یا واحد درخواست کننده و دریافت رسید .
تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید .
دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست .
تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور .
ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواهگردان .
تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال .
بازدید : 261
16 مهر 1394 ساعت 07:59 ق.ظ