غلامرضا شجاعی

شماره تماس: 53514900- 031 داخلی شماره 5

شرح وظایف:

رسیدگی به اعتراضات واصله از ناحیه اشخاص مبنی بر ملی شدن اراضی آنان
 
بازدید : 221
15 مهر 1394 ساعت 11:40 ق.ظ