غلامرضا شجاعی

شماره تماس: 53514900- 031 داخلی شماره 5

شرح وظایف:
 
  1. اجرای عملیات مکانیکی شامل: بند خاکی، بند سنگ و سیمانی، پخش سیلاب، عملیات سنگی و گابیونی، سرریز ملاتی، خشکه چین، ریپ رپ، بند چوبی چپری، بند سبک، دیواره ساحلی
  2. اجرای عملیات اصلاح مراتع و آماده سازی آن برای کشت شامل: سکوبندی، تراس بندی، اصلاح شخم و کشت نواری، مرمت عملیات مکانیکی
  3. اجرای عملیات بیولوژیک شامل: بانکت کاری، کنتور فارو، بذر پاشی، بذر کاری، مرمت عملیات بیولوژیک، گود برداری با بیل مکانیکی یا مته
بازدید : 228
15 مهر 1394 ساعت 10:26 ق.ظ