محمد رضا آذرکیان

شماره تماس: 53514900- 031 داخلی شماره 2

 
شرح وظایف:
 
  1. پاسخ به استعلام های واصله در رابطه با پلاکهای واقع شده در حوزه استحفاظی شهرستان
  2. تهیه نقشه اجرای قانون ماده 56 یا ماده 2 قانون حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی (تفکیک بین اراضی ملی و مستثنیات)
  3. رسیدگی به درخواست های اشخاص مبنی بر خرید اراضی تصرفی موضوع ماده 34
  4. اجرای ماده 13-39 به منظور اخذ سند رسمی بر روی اراضی ملی متعلق به دولت
  5. تحویل اراضی واگذاری به منظور اجرای طرحهای کشاورزی، دامداری و صنعتی
  6. تحویل اراضی ملی واقع در محدوده شهرها به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری ها
  7. تحویل اراضی ملی واقع در محدوده روستاها در قالب طرح هادی به بنیاد مسکن
بازدید : 284
15 مهر 1394 ساعت 10:02 ق.ظ