احمد رضا میرزابه
شماره تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 4محمد حسین سیدعلیپور
شماره تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 4

شرح وظایف:
 
  1. ایجاد کمربند حفاظتی که حائلی است مابین اراضی ملی و زمین­های زراعتی، واگذاری ها یا به طورکلی مستثنیات اشخاص
  2. جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگلهای طبیعی و دست کاشت (اطفاء حریق)
  3. پیش آگاهی و کنترل آفات و بیماریها در مراتع و جنگلهای طبیعی و دست کاشت
  4. بررسی درخواست متقاظیان احداث معدن و تاسیسات آن
  5. تامین و تجهیز شبکه رادیویی بی سیم
  6. تامین و تجهیز ساختمانهای حفاظتی (پاسگاه ثابت و سیار)
بازدید : 219
15 مهر 1394 ساعت 09:19 ق.ظ