عابدین حسین پور

تلفن تماس: 53514900- 031 داخلی شماره 4


شرح وظایف:
۱- حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی از طریق اجرای مقررات موضوعه بر اساس طرح‌ها و دستور العمل‌های مربوطه

۲- گشت و مراقبت واقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه و اعیان منابع طبیعی

۳- کنترل بهره‌برداری از عرصه و اعیان منابع طبیعی طبق قوانین موضوعه

۴- اتخاذ تدابیر تمهیدات و اقدامات لازم به منظور جلوگیری و مقابله با جرایم مرتبط با وظایف قانونی سازمان

۵- جلوگیری از تردد و چرای غیر مجاز دام در عرصه واعیان منابع طبیعی طبق قوانین ومقررات مربوطه

۶- بازرسی و کنترل محموله‌های جنگلی و مرتعی و کشف محموله‌های قاچاق غیر مجاز در معابر، جنگلها و محورهای مواصلاتی با هماهنگی ناجا

۷- بازرسی مستمر کارگاه‌های چوب بری و کارخانجات صنایع چوب بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

۸- اتخاذ تدابیر اجرایی و اقدامات پیشگیرانه، پیش آگاهی، کشف و تعقیب جرم و مجرم مرتبط با ماموریت یگان در چهار چوب قوانین موضوعه

۹- تشکیل پرونده قضایی متخلفین، قاچاقچیان و متجاوزین به عرصه و اعیان منابع طبیعی و جرایم مشهود برابر قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، ارجاع و اعزام به مراجع قضایی

۱۰- اتخاذ تدابیر اجرایی و اقدامات پیشگیرانه، پیش آگاهی و همکاری در کشف و اطفاء حریق و امور امدادی و مردم یاری به هنگام بروز سوانح غیر مترقبه در عرصه‌های منابع طبیعی با هماهنگی واحدهای ذیربط

۱۱- انجام وظائف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در حوزه ماموریت ودر حدود وظایف مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادسری کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ و مواد بعدی آن قانون

۱۲- مساعدت و همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف جرائم

۱۳- اجرای تصمیمات، آراء و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده‌های مرتبط با تخلفات و جرائم در عرصه و اعیان منابع طبیعی

۱۴- برقراری تعامل با مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاه‌ها به منظور اجرای بهینه وظایف و ماموریتهای یگان با هماهنگی سازمان

۱۵- جمع‌آوری اطلاعات انتظامی توسط یگان و هماهنگی و همکاری متقابل با ناجا و حراست سازمان متبوع جهت جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام بهینه وظایف آنها

۱۶- انجام اقدامات لازم برای حفاظت اماکن سازمان و نظارت و کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال سازمان به منظور حصول اطمینان از بر قراری حفاظت بر اساس دستور العمل‌های صادره

۱۷- انجام ماموریت‌ها و وظایفی که در شرایط غیر عادی در امور امنیتی و انتظامی از سوی ناجا ابلاغ می‌شود

۱۸- تهیه و تدوین طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر مواد مصوب سازمان و ارائه آن به ناجا جهت سیر مراحل تصویب با هماهنگی واحدهای ذیربط.

بازدید : 252
15 مهر 1394 ساعت 08:43 ق.ظ