• شهرستان شهرضا در جنوب استان اصفهان, 80 کيلومتري شهر اصفهان و در مسير اصفهان به استان فارس قرار گرفته و از جنوب با اين استان همجوار است.
  • شهرستان شهرضا با مساحتي بالغ بر 350000 هکتار بين طول جغرافيايي 51 درجه و 40 دقيقه تا 52 درجه و15 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي31 درجه و 30 دقيقه تا 32 درجه و 30 دقيقه شمالي قرار دارد.
  • شهرستان شهرضا از شمال به شهرستان اصفهان و مبارکه و از جنوب به شهرستان سميرم و آباده و از غرب به شهرستان دهاقان و از شرق به شهرستان اصفهان محدود مي شود.
  • شهرستان شهرضا داراي آب و هواي استپي سرد و متوسط بارندگي280 ميليمتر مي باشد.
بازدید : 268
14 مهر 1394 ساعت 01:27 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری