به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان شهرضا: در تاریخ 30/4/95 جهت بهره برداری از قرق به منظور چرای سبک برای جلوگیری از حریق در طرحهای مرتعداری چشمه زردآلو، نساء سهران و اردنی شهرستان شهرضا، ریاست اداره مرتع، کارشناسان ادره کل  و شهرستان در معیت فرماندار و معاونت فرماندار در محل حضور پیدا کردند. پس از بازدید از طرح احیاء و اصلاح مراتع و میزان رشد گیاهان مقرر گردید که دامداران به منظور جلوگیری از حریق در مرتع به دلیل انباشت گیاهان خشک قابل اشتغال چرای سبکی در طرحهای مرتعداری داشته باشند.

 
بازدید : 125
31 تير 1395 ساعت 11:02 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری